TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ - TIN HỌC - VIỄN THÔNG NĂNG TĨNH

Quốc lộ 38B - Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam **** MOBILE : 0917.6116.29 -,0987.6116.29 - 0925.6116.29 - TELEX : 03513.871.999 - 03513.876.888 - HOTLINE : 0913.899.629 - 0916.388.879 - 0926.635.999

TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ - TIN HỌC - VIỄN THÔNG NĂNG TĨNH

Đại lý phân phối độc quyền của VNPT

TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ - TIN HỌC - VIỄN THÔNG NĂNG TĨNH

Quốc lộ 38B - Nhân Khang - Lý Nhân - Hà Nam - HOTLINE : 0913.899.629 - 0916.388.879 - 0926.635.999

++ TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ - TIN HỌC NĂNG TĨNH ++ ĐIỆN TỬ DÀNH CHO NGƯỜI HOÀI CỔ ++

THÙNG LOA NHẬT - HÀN QUỐC

THÙNG LOA LIÊN XÔ - XHCN

AMPLY NHẬP KHẨU

RADIO CASSETTE

ĐỒNG HỒ CỔ

Sharp gf 777 hàng nhập usa cl 95% giá 18T call 0913.899629 - 0941.126.999