++ TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ - TIN HỌC NĂNG TĨNH ++ ĐIỆN TỬ DÀNH CHO NGƯỜI HOÀI CỔ ++

THÙNG LOA NHẬT - HÀN QUỐC

AMPLY NHẬP KHẨU

RADIO CASSETTE

ĐỒNG HỒ CỔ

Radio cassete đời cũ 1975-1998 - SHAPR

SHAPR QT90 MỚI 90% GIÁ : 2.000.000 VNĐ - CALL-0913.899.629 (đã bán)
SHAPR GF939 MỚI 90% GIÁ : 2.000.000VNĐ CALL -0913.899.629
SHAPR GF800Z MỚI 90% GIÁ : 2.000.000 VNĐ CALL 0913.899.629

SHAPR GF 777 MỚI 85% GIÁ :3.500.000VNĐ CALL - 0913.899.629 (đã bán)
SHAPR GF 700Z GIÁ 2.000.000 VNĐ - CALL 0913.899.629 (đã bán)

SHAPR GF 1100 MỚI 90% GIÁ : 4.000.000 VNĐ CALL - 0913.899.629 (đã bán)

2 nhận xét:

còn 939 anh có còn không

còn 939 anh có còn không

Đăng nhận xét