++ TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ - TIN HỌC NĂNG TĨNH ++ ĐIỆN TỬ DÀNH CHO NGƯỜI HOÀI CỔ ++

THÙNG LOA NHẬT - HÀN QUỐC

AMPLY NHẬP KHẨU

RADIO CASSETTE

ĐỒNG HỒ CỔ

MICRO SHURE - BETA - 59A

MICRO SENNHEISER 838II-S GIÁ : 550 VNĐ - CALL: 0913.899.629

MICRO PHONE SHURI - SR968 - GIÁ : 420.000 VNĐ - CALL : 0913.899.629

MICRO PHONE  KOSCOM - PROSM- 999A - GIÁ : 100.000 VNĐ - CALL : 0913.899.629


MICRO PHONE SHURE - BETA - 59A - GIÁ : 80.000 VNĐ - CALL : 0913.899.629

MICRO PHONE SHUPU 959 - GIÁ : 250.000 VNĐ - CALL :0913.899.629
MICRO PHONE - BOSS  GM 630 - GIÁ : 150.000 VNĐ - CALL : 0913.899.629
MICRO SHURE PG28A GIÁ : 350.000 VNĐ - CALL : 0913.899.629MICRO BMB NK 8500 - GIÁ : 350.000 VNĐ - CALL :0913.899.629

0 nhận xét:

Đăng nhận xét